Sunday, March 19, 2017

PhilHealth Office in Candon City,Ilocos Sur,Contact Number,Email,Address

PhilHealth Office in Candon City,Ilocos Sur
Address : G/F Old City Hall National Highway, San Juan, Candon City, Ilocos Sur
Contact Number: (077) 742-1111
Fax Number:  
Email : candon.pro1@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname