Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Calapan City, Oriental Mindoro,Contact Number

PhilHealth Office in Calapan City, Oriental Mindoro
Address : 2/F Luna Bldg., Fallarme Street, San Vicente East,Calapan City, Oriental Mindoro
Contact Number: (043) 2883551

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname