Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Calamba, Laguna,Contact Number

PhilHealth Office in Calamba, Laguna,
Address : 3/F Paseo Uno de Calamba, Brgy. Paciano Rizal, Calamba City
Contact Number: (049) 502-5697
Email : calamba.pro4a@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname