Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Borongan,Eastern Samar,Contact Number

PhilHealth 

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

PhilHealth Office in Borongan,Eastern Samar
Address : Casa Cristina Bldg., I. Abenis St. Brgy. D-1, Borongan, Eastern Samar
Contact Number: (055) 5609065 (fax); (055) 2613329


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname