Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Boac, Marinduque,Contact Number

PhilHealth Office in Boac, Marinduque
Address : G/F, New Era Realty Bldg. Nepomuceno cor. 10 de Oktubre Street,San Miguel, Boac, Marinduque
Contact Number: (042) 3322274
Email : 

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname