Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Bais City, Negros Oriental,Contact Number

PhilHealth Office in Bais City, Negros Oriental
Address : Vean Bldg., Roxas St., Bais City 6206 Negros Oriental
Contact Number: (035) 402-3415 | (0325) 402-8786 (telefax)
Email : bais.pro7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname