Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Bacolod City, Negros Occidental,Contact Number

PhilHealth Office in Bacolod City, Negros Occidental
Address : Ground Floor, CAP Building, Galo - Lacson St., Bacolod City
Contact Number:  (034) 7090133 | (033) 432-2319
Email : region6@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname