Sunday, March 19, 2017

PhilHealth LHIO in Solano, Nueva Vizcaya, Contact Number,Email Address

PhilHealth LHIO in Solano, Nueva Vizcaya
Address : 2/F Galima Bldg., O. Aquino Ave., cor. Mabini St., Poblacion South, Nueva Vizcaya
Contact Number: (078) 326-5936

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname