Sunday, March 19, 2017

PhilHealth LHIO in San Fernando, Pampanga,Contact Number,Email Address

PhilHealth LHIO in San Fernando, Pampanga
Address : G/F PhilHealth Bldg., Lazatin Blvd., San Agustin,San Fernando City, Pampanga C-2000
Contact Number: (045) 963-1155 loc. 4310

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname