Monday, March 20, 2017

PhilHealth LHIO in Olongapo City,Contact Number

PhilHealth LHIO in Olongapo City
Address : 1120 Rizal Ave., East Tapinac, Olongapo City C-2200
Contact Number: (047) 222-9427 loc.4354

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname