Sunday, March 19, 2017

PhilHealth LHIO in Ilagan, Isabela, Contact Number,Email Address

PhilHealth LHIO in Ilagan, Isabela
Address : F. J. Abarca Bldg., V. Cureg St. Calamigui 2nd, Ilagan, Isabela
Contact Number: (078) 622-2773
Email :

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname