Sunday, March 19, 2017

PhilHealth LHIO in Aparri, Cagayan, Contact Number,Email Address

PhilHealth LHIO in Aparri, Cagayan
Address : 2/F Ryan Mall, Rizal St., Brgy. Maura, Aparri, Cagayan
Contact Number: (078) 822-8191
Email :

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname