Sunday, March 19, 2017

PhilHealth LHIO in Angeles City, Pampanga,Contact Number

PhilHealth LHIO in Angeles City, Pampanga
Address : Ground Floor, ABC Bldg., Nepo Commercial Complex,Doña Teresa Ave., Angeles City C-2009
Contact Number: (045) 322-7162 loc. 4350
Email :

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname