Friday, March 24, 2017

PhilHealth in Valenzuela,Manila,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
 PhilHealth in Valenzuela,Manila
Address : J6th Floor Puregold, Paso de Blas Road corner East Service Road North,Valenzuela City


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname