Friday, March 24, 2017

PhilHealth in Quezon City, Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth in Quezon City
Address : F.R. Estuar & Associates Penthouse, Estuar Building, 880 Quezon Ave.,Quezon City
Contact Number:  332-1557


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname