Friday, March 24, 2017

PhilHealth in Cainta Rizal, Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth in Rizal
Address : The Brick Road Sta. Lucia East Grand Mall,Marcos Highway cor. Felix Ave.,Cainta, Rizal
Contact Number: 6467512

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname